29.11.2017

Mevlid Kandili Mesajı

29 Kasım Çarşamba’yı Perşembeye bağlayan gece, Yüce Rabbimizin âlemlere rahmet olarak gönderdiği Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa’ (sas) nın mevlidi şerifini idrak edeceğiz. Hz. Âdem’den başlayarak ilahi vahyi bizlere ileten Peygamberlik silsilesinin sonuncusu Hatemü’l Enbiya’ya ve ashâbına, evlâd-ü ‘iyaline, ehl-i beytine salat ve selâm olsun. Ülkemiz, vatanımız, milletimiz ve topyekûn yeryüzü ahalisi için Mevlid Kandilinin huzur, barış, bereket ve selamete vesile olmasını Yüce Rabbimizden niyaz ediyorum.

Yüce Kitabımız Kur’an-ı Kerim’de “Andolsun ki Resûlullah’ ta sizin için, Allah’a ve ahiret gününe kavuşmayı umanlar ve Allah’ı çokça zikredenler için mükemmel bir örnek vardır.” (Ahzâb, 33/21) buyrularak Sevgili Peygamberimiz’ in hayatı bizlere ‘en güzel örnek’ olarak takdim edilmekte ve onu örnek almamız istenmektedir. Peygamberimizin dünyaya teşrifleriyle insanlık için aydınlık bir devir açılmış ve bu aydınlık devirde ona inanan ve onun yolundan gidenler dünya ve ahiret mutluluğunu tatmıştır.

Bugün, tüm insanlık Hz. Peygamber (s.a.s.)’in çağlar üstü örneklik ve rehberliğine her zamankinden daha fazla muhtaçtır. Rasûl-i Ekrem (s.a.s.)’in rehberliğini tüm insanlığa tanıtacak olanlar da hiç şüphesiz Müslümanlardır. Ancak üzülerek belirtelim ki; İslâm dünyasının dâhili ve harici sebeplerle içerisinde bulunduğu bugünkü durumu Kur’an-ı Kerim ve Hz. Peygamberin (sav) mesajlarından, onun eşsiz örnekliğinin, ağızlardan gönüllere indirememekten, zihinlere yerleştirememekten ve hayata geçirilememesinden kaynaklanmaktadır.

Unutmamalıyız ki; nübüvvetin şifa dağıtan pınarları kıyamete kadar kurumayacaktır. Onun büyüklüğü, çok kısa bir sürede kin, nefret ve intikam toplumunu sevgi, muhabbet ve rahmet toplumuna dönüştürmüş olmasında aranmalıdır. Hiç kuşkusuz ki Hz. Peygamber (sas), bütün Müslümanlar için her zaman ve her asırda yegâne örnektir. Mühim olan, her asırdaki Müslümanların onun (sas) rehberlik ve önderliğine ne kadar ve ne şekilde başvurabildikleridir.

Son peygambere ümmet olmak, pek tabiidir ki sadece onun varlığından ve doğumundan haberdar olmakla sınırlı değildir. Peygamberin yolunu takip etmek ve onu örnek almak, onun sağlığında ashabına takdim ettiği değer ve ölçüleri zaman ve mekân sınırlarının ötesinde kendi dünyamıza taşımak ve onun şaşmaz rehberliğine sımsıkı sarılmaktır. Bu insanlık için en hayırlı ümmet olma şerefine nail olmanın yegâne yoludur.

Bu duygu ve düşüncelerle; Başta Kütahyalı kardeşlerimiz olmak üzere tüm insanlığın ve İslam âleminin 'Mevlid Kandili'nin hayırlı ve hayırlara vesile olmasını diler, bu gecenin feyzinden, rahmetinden ve bereketinden hep birlikte faydalanmamızı Cenab-ı Hakk'tan niyaz ederim.

Hüseyin HAZIRLAR
Kütahya Müftüsü