02.05.2024

2024 Yılı 2. Dönem Hafızlık Tespit Sınavı Duyurusu

Başkanlığımızca, Kur'an kurslarımızda ve dışarıdan kendi imkânlarıyla hafızlıklarını tamamlayan öğrenci ve vatandaşlarımıza yönelik 2024 Yılı II. Dönem Hafızlık Tespit Sınavı, 03 Haziran 2024 tarihinde başlayarak, başvuru durumuna göre sınav tamamlanıncaya kadar müteakip günlerde devam edecektir.

Hafızlık Tespit Sınavı Müracaat Tarihleri                                    29 Nisan – 10 Mayıs 2024
Müracaatı Kaçıranlar İçin Geç Müracaat Tarihi                           14 Mayıs 2024
Hafızlık Tespit Sınav Giriş Belgelerinin Yayımlanma Tarihi           28 Mayıs 2024
Sınavın Başlangıç Tarihi                                                             03 Haziran 2024
Sınav Sonuçlarının İlan Edileceği Tarih                                       28 Haziran 2024

-Kur’an kursundan Hafızlık Tespit Sınavına müracaat edecek öğrencilerin başvuruları kurs yöneticisi tarafından yapılacaktır.

-Dışarıdan Hafızlık Tespit Sınavına müracaat edecek adayların başvurusu müftülüklerce alınarak, değerlendirilmesi yapılmak üzere Hafızlık Takip Komisyonu onayına gönderilecektir.

-Hafızlık Takip Komisyonu tarafından başvurusu reddedilen kişiler sınava katılamayacaktır. Başka bir müftülükten yeni müracaatı da alınamayacaktır.

-Sınava girmek isteyen adaylar sınav merkezlerinden istediklerini tercih edebileceklerdir.

-Müracaat esnasında adaylar; T.C. Kimlik Kartı/Geçici Kimlik Belgesi (Yabancı Uyruklu Adaylar İçin) ile birer adet fotoğraflarını yanlarında bulunduracaklardır. Ayrıca adaylar iletişim bilgilerini doğru ve eksiksiz bir şekilde ilgili personele bildirecektir.

-Müracaatların tamamlanmasından sonra adayın başvuru bilgilerinde hangi nedenle olursa olsun kesinlikle bir değişiklik yapılmayacaktır. Bu duyuruda belirtilen esaslara uygun olmayan veya zamanında yapılmayan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

-Adaylar sınava gelirken yanlarında “Hafızlık Tespit Sınavı Giriş Belgesi” ile; T.C. Kimlik Kartı/Geçici Kimlik Belgesini (Yabancı Uyruklu Adaylar İçin) bulundurmaları gerekmektedir. T.C. Kimlik Kartı /Geçici Kimlik Belgesi bulunmayan adaylar süresi geçerli pasaport veya ehliyet gibi belgelerden bir tanesi ile sınava katılabileceklerdir. Bunlardan biri yanında olmayan aday sınava alınmayacaktır.

-Hafızlık Tespit Sınavı sözlü olarak yapılacak, 70 puan ve üzeri alan aday başarılı sayılacaktır.

-Başkanlığımızın internet sitesinden sınava dair yapılan tüm duyurular tebligat niteliğinde olduğundan adaylara ayrıca tebligat gönderilmeyecektir.

-Sınavda başarılı olarak İcazetname almaya hak kazanan öğrencilerimizin “Hafızlık İcazetnameleri” eğitim gördükleri Kur’an kursunun bağlı olduğu müftülüğe, hafızlığını dışarıdan kendi imkânlarıyla tamamlayanların “Hafızlık İcazetnameleri” ise başvuru esnasında belirttikleri müftülüklere gönderilecektir.

-Adaylar; “Hafızlık Tespit Sınavı” sonuçlarını; https://dibbys.diyanet.gov.tr/EHYS/Hafizlik/HafizlikSinavSonucuSorgulama.aspx adresi üzerinden öğrenebileceklerdir.

Ayrıntılı Bilgi İçin: 0274 223 63 12 / 132