05.03.2024

Umre Ödüllü Gençlik Bilgi Yarışması Sınav Giriş Yerleri Belli Oldu

ÜNİVERSİTE VE LİSE ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK GENÇLİK BİLGİ YARIŞMASI USUL VE ESASLARI

 1. Yarışma 09 Mart 2024 Cumartesi günü Üniversite aşaması saat 10.00’da, Lise aşaması saat 14.00’te Kütahya Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinde (Alipaşa Mah.Sebilerenler Cad. No: 32 Merkez / KÜTAHYA) yapılacaktır.

 2. Yarışmacılar yarışma saatinden en az 30 dakika önce sınav merkezinde hazır bulunacaktır.

 3. Yarışmacılar sınava gelirken yanlarında yumuşak uçlu kursun kalem, silgi ve kalemtıraş getireceklerdir.

 4. Yarışmaya girecek öğrenciler sınav öncesi kimliklerini (T.C. kimliği, pasaport, ehliyet) ibraz etmek zorundadır.

 5. Yarışmaya cep telefonu, bilgisayar, kitap vb. iletişim ve bilgi araçları ile girilmesine müsaade edilmeyecektir. Varsa bunlar gözetmenler tarafından yarışma süresince muhafaza edilecektir.

 6. Lise aşaması 50 sorudan oluşacak olup, 80 dakika süre verilecektir.

 7. Üniversite aşaması 80 sorudan oluşacak olup, 120 dakika süre verilecektir.

 8. Yarışmacılar sınav başlangıç saatinden 30 dakikadan sonra salona alınmayacaktır.

 9. Yarışmanın İlk 30 dakikası içerisinde hiçbir adayın salondan çıkışına izin verilmeyecektir. Evrakını teslim ederek salonu terk eden aday, her ne sebeple olursa olsun tekrar sınava alınmayacaktır.

 10. Yarışmada yanlış cevaplar dikkate alınmayacak sadece doğru cevaplar üzerinden puanlama yapılacaktır.

 11. Sorular 5 şıklı olarak sunulacaktır. Bir soru için birden fazla şık işaretlenmesi durumunda, bu soru cevaplandırılmamış sayılacaktır.

 12. Yarışmacılar yarışma sınavını tamamlasalar bile sınavın son 20 dakikasında salondan çıkamayacak ayrıca sınıf ve salonda en az 2 adayın kalması halinde kalan iki adaydan biri sınavı bitirse bile diğer aday sınavı tamamlayana kadar sınav salonundan çıkamayacaktır.

 13. Yarışmaya ait soru kitapçıkları, cevap kâğıtları ve cevap anahtarları yarışmacılara ibraz edilmeyecektir.

 14. Öğrenciler yarışma sonuçlarını sınav tarihinden bir ay sonra yarisma.diyanet.gov.tr adresinden öğrenebileceklerdir.

 15. Yarışma puanları eşit olan adaylardan, yaşı büyük olana öncelik verilecektir. Yaşta da eşitlik olması halinde öğrenciler il müftülüğüne davet edilip çekilecek kura ile kazanan öğrenci tespit edilecektir.

 16. Yarışmanın Lise aşamasına ilişkin itirazlar yarışma ön sonuçlarının açıklanmasından itibaren 5 iş günü içerisinde elektronik posta yoluyla yarisma@diyanet.gov.tr adresine yapılabilecektir.

 17. Yarışmanın Üniversite aşamasına ilişkin itirazlar yarışma tarihini takip eden 5 iş günü içerisinde elektronik posta yoluyla genclik@diyanet.gov.tr adresine yapılabilecektir.

KÜTAHYA MÜFTÜLÜĞÜ

Sınav giriş bilgilerine aşağıdan ulaşabilirsiniz...