29.02.2016

"Dinimi Doğru Kaynaktan Öğreniyorum" Konulu ADRB Projesi

DİNİMİ DOĞRU KAYNAKTAN ÖĞRENİYORUM
PROJENİN SÜRESİ: 1 ay
PROJENİN AMACI : Din, yaşamdan ayrılmaz/kopmaz bir parçadır. Dinimizi en doğru biçimde yaşamak için en doğru biçimde öğrenmek gerekmektedir. Sosyal medya, internet, TV veya eğitimi olmayanlar tarafından doğru olmayan dinî bilgileri öğrenen insan sayısının çok fazla olduğu gelen soru ve görüşmelerde tesbit edilmiştir. Bu sebeple dinden uzaklaşmış, hiç yaklaşmamış ya da yanlış bilgilerle/hurafe/bid’âtlerle dinini yaşamaya çalışmış olan insanlara doğru kaynaklarla ulaşmak amaçlanmıştır. Ayrıca, özellikle genç nesle, İslam’ın şiddetle ve zorbalıkla bağdaşmayan bir din olduğu anlatılmak istenmiştir.
PROJENİN TÜRÜ: Eğitim.
PROJENİN ALANI: Öğrenciler ve Kütahya halkı
PROJENİN HEDEFLERİ:
GENEL HEDEF : İslâm dinini doğru ve sahih kaynaklardan anlatmak
ÖZEL HEDEFLER : 
* Eğitim seminerleri, konferanslar, vaazlar, radyo ve TV programları kanalıyla halka, Kur’ân ve Sünnet ışığında dini bilgiler öğretmek
* Bid’ât ve hurafelerden uzaklaşmayı sağlamak
* Yanlış bilinen ve/veya yanlış anlaşılan konuların, doğru kaynaklardan doğru şekilde öğrenilmesine katkıda bulunmak
* Özellikle gençlere dini tanıtmak ve İslam’ın terör ve şiddetle bağdaşmadığı konusunda farkındalık kazandırmak
* Öğrenci yurtları, öğrenci evleri ve pansiyonlarda verilecek eğitimlerle gençlere ulaşmak
 
PROJE ORTAKLARI: Kütahya Müftülüğü ADRB, STK, Okullar
HEDEF GRUP: Kütahya halkı ve öğrenciler
BEKLENEN SONUÇLAR:
1- Dinimizin yanlış öğrenilip yanlış anlaşılmasının önüne geçmek
2- İslam Dini’ni doğru kaynaklardan dinleyip/okuyup, doğru kaynaklara başvurulması sağlamak
3- İslam ve terör/şiddet kavramının bir araya gelemeyeceğinin öğrenilmesine katkıda bulunmak
PROJE DETAYLARI:
1- İlgili kurum ve kuruluşlarla görüşmeler yapılarak, eğitim seminerleri ve konferanslar düzenlenecek
2- Kur’ân Kursları’nda duyurular yapılarak, katılım sağlanacak
3- Radyo ve Tv’de duyurular yapılacak
4- Afiş ve el ilanıyla program duyurusu yapılacak
5- Vaazlarda bu konular ele alınacak
6- Kur’ân ve sünnet çerçevesinde, iman esasları, ibadetler, Kur’ân kıssaları ve İslam ahlakı konularında eğitimler düzenlenecek
7- Eğitimler, öğrenci yurtları, konferans salonu, Kur’ân Kursu ve camilerde gerçekleştirilecektir.
8- Yerel radyoda programlar yapılacaktır.
 
PROJE YÜRÜTÜCÜLERİ:
Tuğba ANATOPRAK İl Vaizi
Ramazan Mercan Baş Vaiz
Ömer Osman Faruk AKTAŞ İl Vaizi
Nihan Durmaz İl Vaizi
Aysun ÖGCEM İl Vaiz
Emine ÇİFTÇİ İl Vaizi
F.Zehra Balaban İl Vaizi
Aysun Ögcem İl Vaizi
Nihan DURMAZ İl Vaizi