25.02.2016

"Toplumun Mayası Aile" Konulu ADRB Projesi

KÜTAHYA AİLE OKULU PROJESİ
Projenin Adı: TOPLUMUN MAYASI AİLE
Projenin Süresi: 2011-2015
Proje Bütçesi: Yok
Projenin Özeti:                                                                                
Projenin Türü: Sosyal 
    Projenin amacı, tanımlaması ve öncelikleri ile ilgisi
 
Aile, toplumun çekirdeğini oluşturan birimdir. Sosyal bir varlık olan insan için toplumsal hayat ne kadar önemli ve gerekli ise, bir toplum için de o toplumun çekirdeğini oluşturan aile kurumu o kadar hayati bir öneme sahiptir. Bu nedenle toplumun doğal temeli olan aile, insanlık tarihinin başlangıcıyla birlikte hep var olmuş ve toplumun varlığını devam ettirmesinde de önemli görevler üstlenmiştir. Aile, toplumlarda kültürel kimliğin bir alt kuşağa aktarılması, neslin devamı, çocukların bakım ve yetiştirilmesi, yeni nesillere ahlaki değerlerin kazandırılması, ahlaki ve toplumsal bilincin aktarılması, sevgi, saygı ve hoşgörü vb. tutum ve değerlerin yerleştirilmesi gibi temel ve evrensel fonksiyonları üstlenmekte ve yerine getirmektedir.
İnsanlık tarihinin en eski ve en önemli kurumu olan aile, sanayileşme ve kentleşme ile birlikte ortaya çıkan toplumsal sorunların küreselleşme ile daha da çeşitlenip artması karşısında büyük tehditlerle karşı karşıya kalmış ve kalmaktadır. Dünyada ve Türkiye’de bilimsel bilgi ve teknolojide olağanüstü gelişmelerin yaşandığı, iletişim ve etkileşim imkânlarının arttığı, değişim ve dönüşümün hızlandığı bir süreç yaşanmaktadır. Toplumsal yapıda, dolayısıyla ekonomik, sosyal, siyasal ve kültürel alanlarda büyük bir etki yaratan bu oluşumlar, sosyal hayatı, insan ilişkilerini ve aile kurumunu derinden etkilemektedir.
Toplumların geleceği, güçlü ve sağlam bir aile yapısına sahip olmalarına bağlıdır. Güçlü bir aile yapısı toplumun temel sorunlarını aşmada en önemli çözüm adresidir. Toplumsal yapının sağlıklı olmasında aile kurumunun güçlendirilmesinin önemi büyüktür. Çünkü toplumsal huzurun, barışın, sağlığın, eğitimin ve ekonomik hayatın temel alt yapısını aile oluşturmaktadır. Ailedeki çözülmeler telafisi imkânsız toplumsal bozulmayı da beraberinde getirecektir. Aile parçalanma, dağılma gibi nedenlerle varlığını sürdürememe tehlikesiyle karşı karşıya geldiğinde ya da fonksiyonlarını gerçekleştiremeyecek kadar zayıfladığında, toplumda ciddi sorunlar ortaya çıkmaktadır.
 Aile içi ilişkilerde yaşanan tüm sorunlar başta eşler olmak üzere aile bireyleri arasındaki iletişim bozukluklarından kaynaklanmaktadır. Bugün şiddet, boşanmalar, alkol ve madde kullanımı, çocuk suçluluğu, sokak çocuğu olgusu gibi sorunların temelinde de ailedeki iletişim bozuklukları yatmaktadır.
Aile, eşler açısından çok önemli fonksiyonlar yerine getirmektedir. Anne, baba, eş olma sorumluluğu bireylerin yaşamında önemlidir. Bir bütünün parçası olma kişiyi mutlu kılmaktadır. Düzenli ve istikrarlı bir yaşam vaat ettiği için aile, eşlere psikolojik ve sosyal destek sağlamaktadır.                              
 
 
 
Projenin Hedefleri:
GENEL HEDEF: Aile içi iletişimi güçlendirerek aile birliğini ve bütünlüğünü oluşturmak; sağlıklı, başarılı, mutlu, sevgi dolu nesiller inşa etmek.
ÖZEL HEDEFLER
 • Bireylere verilecek eğitimler, konferans, seminer ve paneller ile aile içi iletişimin temel öğeleri olan sevgi, saygı, sadakat, mutluluk, iletişim kavramlarına yönelik farkındalık yaratma,
 
·         Toplumun çekirdeği olan ailelerin aile içi iletişim becerilerini geliştirerek ailelerin yaşam kalitelerinin arttırılması,
·         Aile kurumunun güçlendirilmesini amaçlayan çalışmalarda Sivil Toplum Kuruluşları, Kamu Kurumları ve Üniversite arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi,
·         Toplumun ve ailenin gelişmesi için, bireyin katılımcı, üretken ve kendine yeterli hale gelmesi ailelerin ekonomik, toplumsal, kültürel ve psikolojik sorunlarla baş edebilmeleri için korunması, desteklenmesi ve güçlendirilmesi amacıyla Aile Danışma Merkezlerinin açılması, mevcut olanların kapasitelerinin geliştirilmesi.
Ortak(lar)
Kütahya Valiliği, Kütahya Belediyesi, Dumlupınar Üniversitesi, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Müftülüğü, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü, Rehberlik Araştırma Merkezi, Halk Eğitim Merkezi, KUTSO Kadın Girişimciler İl Kurulu, Nafi Güral Eğitim Vakfı, Halka Eğitim Kültür Sanat ve Dayanışma Derneği.
Hedef Grup(lar)[1]
Kütahya’da yaşayan aileler dolayısıyla Kütahya halkı.
Beklenen Sonuçlar
1.      Aile kurumunun güçlendirilmesini amaçlayan çalışmalarda Sivil Toplum Kuruluşları, Kamu Kurumları ve Üniversite arasındaki bağlar kuvvetlenecek.
2.      Toplumun temeli olan aile kurumu güçlenip, edinilen yeni bilgi ve deneyimlerle aile fertlerinin farkındalıkları ve yaşam kaliteleri artacak.
3.      Aile Danışma Merkezleri’nin kapasitesi arttırılarak aralarındaki işbirliği ve koordinasyon güçlendirilecek.
Temel Faaliyetler:
 1. Eğitim verecek personellerin eğitici eğitimi.
 
2.      Aile Danışma Merkezlerinin Açılması ve Mevcut Aile Danışma Merkezlerinin Kapasitelerinin Geliştirilmesi.
3.      Evlilik Okulu Açılması.
4.      İnternet Ağı Kurulması.
5.      Ünlü rol modellerin katılımlarıyla paneller yapılması.
6.      Bireylerde farkındalık oluşturmak amacıyla konferans, eğitim, seminer ve panellerin yapılması.
7.      Aile Ormanı’nın oluşturulması.
8.      Proje kapsamında verilecek eğitim, konferans, seminer ve panellerde kullanılmak üzere broşür ve kitapçıkların hazırlanması
Projenin Çıktıları: Drama Eğitim Seminerleri(Öğreticilere)26/12/2011-09/01/2012)
                              Yeni Evlenecek veya yeni evlilere 4 ayrı seminer yapıldı.
                             Aile Ormanına fidan dikimi Aile Okuluna katılan çiftlerce başlandı.
 
  
(Fotoğraf) 
 
 
PROJE
1.         TANIM
 
1.1     Projenin Başlığı: TOPLUMUN MAYASI AİLE
 
1.2     Projenin Uygulanacağı Yer(ler)
Kütahya
1.3     Proje Maliyeti
Projenin Toplam Uygun Maliyeti
Yok
1.4        Özet                                                                                 
 
Projenin Türü
Sosyal                                     
Projenin Süresi
2011-2015
Projenin Hedefleri
GENEL HEDEF: Aile içi iletişimi güçlendirerek aile birliğini ve bütünlüğünü oluşturmak; sağlıklı, başarılı, mutlu, sevgi dolu nesiller inşa etmek.
ÖZEL HEDEFLER
 • Bireylere verilecek eğitimler, konferans, seminer ve paneller ile aile içi iletişimin temel öğeleri olan sevgi, saygı, sadakat, mutluluk, iletişim kavramlarına yönelik farkındalık yaratma,
 
·         Toplumun çekirdeği olan ailelerin aile içi iletişim becerilerini geliştirerek ailelerin yaşam kalitelerinin arttırılması,
·         Aile kurumunun güçlendirilmesini amaçlayan çalışmalarda Sivil Toplum Kuruluşları, Kamu Kurumları ve Üniversite arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi,
·         Toplumun ve ailenin gelişmesi için, bireyin katılımcı, üretken ve kendine yeterli hale gelmesi ailelerin ekonomik, toplumsal, kültürel ve psikolojik sorunlarla baş edebilmeleri için korunması, desteklenmesi ve güçlendirilmesi amacıyla Aile Danışma Merkezlerinin açılması, mevcut olanların kapasitelerinin geliştirilmesi.
Ortak(lar)
Kütahya Valiliği, Kütahya Belediyesi, Dumlupınar Üniversitesi, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Müftülüğü, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü, Rehberlik Araştırma Merkezi, Halk Eğitim Merkezi, KUTSO Kadın Girişimciler İl Kurulu, Nafi Güral Eğitim Vakfı, Halka Eğitim Kültür Sanat ve Dayanışma Derneği.
Hedef Grup(lar)[2]
Kütahya’da yaşayan aileler dolayısıyla Kütahya halkı
Beklenen Sonuçlar
1.      Aile kurumunun güçlendirilmesini amaçlayan çalışmalarda Sivil Toplum Kuruluşları, Kamu Kurumları ve Üniversite arasındaki bağlar kuvvetlenecek.
2.      Toplumun temeli olan aile kurumu güçlenip, edinilen yeni bilgi ve deneyimlerle aile fertlerinin farkındalıkları ve yaşam kaliteleri artacak.
3.      Aile Danışma Merkezleri’nin kapasitesi arttırılarak aralarındaki işbirliği ve koordinasyon güçlendirilecek.
Temel Faaliyetler
 1. Eğitim verecek personellerin eğitici eğitimi
 
2.      Aile Danışma Merkezlerinin Açılması ve Mevcut Aile Danışma Merkezlerinin Kapasitelerinin Geliştirilmesi
3.      Evlilik Okulu Açılması
4.      İnternet Ağı Kurulması
5.      Ünlü rol modellerin katılımlarıyla paneller yapılması
6.      Bireylerde farkındalık oluşturmak amacıyla konferans, eğitim, seminer ve panellerin yapılması
7.      Aile Ormanı’nın oluşturulması
8.      Proje kapsamında verilecek eğitim, konferans, seminer ve panellerde kullanılmak üzere broşür ve kitapçıkların hazırlanması
 
 
 
1.5     Gerekçelendirme
 
1.5.1        Projenin amacı, tanımlaması ve öncelikleri ile ilgisi
 
Aile, toplumun çekirdeğini oluşturan birimdir. Sosyal bir varlık olan insan için toplumsal hayat ne kadar önemli ve gerekli ise, bir toplum için de o toplumun çekirdeğini oluşturan aile kurumu o kadar hayati bir öneme sahiptir. Bu nedenle toplumun doğal temeli olan aile, insanlık tarihinin başlangıcıyla birlikte hep var olmuş ve toplumun varlığını devam ettirmesinde de önemli görevler üstlenmiştir. Aile, toplumlarda kültürel kimliğin bir alt kuşağa aktarılması, neslin devamı, çocukların bakım ve yetiştirilmesi, yeni nesillere ahlaki değerlerin kazandırılması, ahlaki ve toplumsal bilincin aktarılması, sevgi, saygı ve hoşgörü vb. tutum ve değerlerin yerleştirilmesi gibi temel ve evrensel fonksiyonları üstlenmekte ve yerine getirmektedir.
İnsanlık tarihinin en eski ve en önemli kurumu olan aile, sanayileşme ve kentleşme ile birlikte ortaya çıkan toplumsal sorunların küreselleşme ile daha da çeşitlenip artması karşısında büyük tehditlerle karşı karşıya kalmış ve kalmaktadır. Dünyada ve Türkiye’de bilimsel bilgi ve teknolojide olağanüstü gelişmelerin yaşandığı, iletişim ve etkileşim imkânlarının arttığı, değişim ve dönüşümün hızlandığı bir süreç yaşanmaktadır. Toplumsal yapıda, dolayısıyla ekonomik, sosyal, siyasal ve kültürel alanlarda büyük bir etki yaratan bu oluşumlar, sosyal hayatı, insan ilişkilerini ve aile kurumunu derinden etkilemektedir.
Toplumların geleceği, güçlü ve sağlam bir aile yapısına sahip olmalarına bağlıdır. Güçlü bir aile yapısı toplumun temel sorunlarını aşmada en önemli çözüm adresidir. Toplumsal yapının sağlıklı olmasında aile kurumunun güçlendirilmesinin önemi büyüktür. Çünkü toplumsal huzurun, barışın, sağlığın, eğitimin ve ekonomik hayatın temel alt yapısını aile oluşturmaktadır. Ailedeki çözülmeler telafisi imkânsız toplumsal bozulmayı da beraberinde getirecektir. Aile parçalanma, dağılma gibi nedenlerle varlığını sürdürememe tehlikesiyle karşı karşıya geldiğinde ya da fonksiyonlarını gerçekleştiremeyecek kadar zayıfladığında, toplumda ciddi sorunlar ortaya çıkmaktadır.
 Aile içi ilişkilerde yaşanan tüm sorunlar başta eşler olmak üzere aile bireyleri arasındaki iletişim bozukluklarından kaynaklanmaktadır. Bugün şiddet, boşanmalar, alkol ve madde kullanımı, çocuk suçluluğu, sokak çocuğu olgusu gibi sorunların temelinde de ailedeki iletişim bozuklukları yatmaktadır.
Aile, eşler açısından çok önemli fonksiyonlar yerine getirmektedir. Anne, baba, eş olma sorumluluğu bireylerin yaşamında önemlidir. Bir bütünün parçası olma kişiyi mutlu kılmaktadır. Düzenli ve istikrarlı bir yaşam vaat ettiği için aile, eşlere psikolojik ve sosyal destek sağlamaktadır.
İlimizde 14.03.2011 tarih ve B.10.4.ISM.4.43.00.09-789-154/5270 sayılı Valilik Oluru ile ‘Kadına ve Çocuğa Yönelik Aile İçi Şiddetle Mücadele İl Kurulu’ kurulmuş, Kütahya İli 2011-2015 Yılı Kadına ve Çocuğa Yönelik Şiddet İle Mücadele Eylem Planı hazırlanmıştır. Bu plan doğrultusunda okullarda, fabrikalarda, askeri birliklerde, köylerde kadına ve çocuğa yönelik şiddetin önlenmesi ve aile birliğinin önemine yönelik eğitimler yapılmış, camilerde hutbeler ve vaazlar verilmiştir. Bilgilendirme ve bilinçlendirmeye yönelik konferans ve panel yapılmış, radyo ve televizyonda programlar yapılarak konuya dikkat çekilmiştir. Kurul üyesi tüm kurumlardaki personele hizmet içi eğitimler verilmiştir. Yapılan anket çalışmaları ve elde edilen çıktılar doğrultusunda şiddete ve boşanmaya neden olan faktörlerin temelinde aile içi şiddet, aile içi iletişim sorunları, aile kurumunu ayakta tutan sevgi, saygı, dürüstlük, güven, hoşgörü gibi temel unsurların gücünün zayıfladığı görülmüştür.  Bu nedenle aile kurumunun zayıflamasına neden olan faktörlerin temelden önlenmesine yönelik kurul çalışmaları yeniden şekillendirilmiş 20.10.2011 tarihinde yapılan toplantıda alınan karar sonucunda kurulun ‘Aile İçi Sevgi İl Kurulu’ olarak çalışmalarına devam etmesine karar verilmiştir. İl Kurul üyeleri Kütahya Valiliği, Kütahya Belediyesi, Dumlupınar Üniversitesi, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Müftülüğü, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Rehberlik Araştırma Merkezi, KUTSO Kadın Girişimciler İl Kurulu, Halka Eğitim Kültür Sanat ve Dayanışma Derneği, Nafi Güral Eğitim Vakfı temsilcilerinden oluşmaktadır.
Temel amacı ilimizde sağlıklı, mutlu ve müreffeh ailelerin oluşmasına katkıda bulunmak olan Aile İçi Sevgi Projesi, sağlam, güçlü, işlevsel ve uyumlu bir aile birlikteliği sağlanarak ailelerin huzur ve refahının geliştirilmesini, aile kaynaklarının rasyonel kullanımının sağlanmasıyla ailelerin ekonomik olarak desteklenmesini, haklarını ve sorumluluklarını bilen; demokratik değerlere ve insan haklarına saygılı; beden, zihin, ahlak ve duygu bakımından dengeli ve sağlıklı gelişen; yaşadığı çevreye duyarlı; yapıcı, yaratıcı ve verimli bireylerin yetişmesine katkıda bulunmaktır.
Projenin temel yaklaşımı önleyicilik, bilgilendiricilik ve eğiticilik yönü ön planda olan aile [yaşamı]eğitimidir. Topluma dönük hizmet veren herkes aile değerlerine, ailenin güçlenmesine katkıda bulunmakla mükelleftir. Sadece devletin yapabilecekleriyle değil, STK’ların da gücünün birleştirilmesiyle aile değerlerine, bütünlüğüne destek verilmesi gerekmektedir. Bu proje kapsamında kamu kurum ve kuruluşları, STK’lar ve üniversite arasındaki bağlar kuvvetlenecek;  konferans, panel, seminer ve eğitimler düzenleyerek farkındalık çalışmalarında aktif rol oynayacaklardır.
Proje kapsamında Aile İçi Sevgi İl Kurulu temsilcilerinden Kütahya Belediyesi, Dumlupınar Üniversitesi, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Müftülüğü, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Rehberlik Araştırma Merkezi, Kadın Girişimciler İl Kurulu, Halka Eğitim Kültür Sanat ve Dayanışma Derneği personelinden oluşacak 50 kişiye Dumlupınar Üniversitesi ve Zafer Kalkınma Ajansı desteğiyle aile içi iletişim ve yetişkin eğitimi konularında eğitici eğitimi verilecektir. Eğitim sonrası eğiticiler kendi kurumlarındaki personele hizmet içi eğitim vereceklerdir. Ayrıca halka yönelik eğitim faaliyetlerinde aktif rol oynayacaklardır.
İlimizde ailelere danışmanlık yapmak üzere İl Müftülüğü bünyesinde Aile İrşat ve Rehberlik Bürosu ve Alo 190 Fetva Hattı, İl Milli Eğitim bünyesinde Rehberlik Araştırma Merkezi bulunmaktadır.  Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından gerek Alo 183 hattı gerek bireysel başvurularla kadın, çocuk, özürlü ve sosyal hizmet danışmanlığı yapılmaktadır. İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde AÇSAP, Gençlik Danışma Merkezi gibi birimlerde gençlere ve ailelere danışmanlık hizmetleri verilmektedir. Proje kapsamında bu merkezlerin daha etkin ve verimli olmaları, eğitici eğitimi almış personel tarafından gerekli bilgilendirme, eğitim ve yönlendirmelerin yapılması ve merkezlerin kapasitelerinin arttırılarak birbirleri ile koordineli bir şekilde çalışması hedeflenmektedir.
Çiftlerin ilişkilerini zenginleştirmelerine ve sorunların önlenmesine yardımcı olacak becerileri öğretmek,  evlilik kalitesini arttırma ve evlilik ilişkilerini geliştirmek amacıyla Evlilik Okulu açılacaktır.
KUTSO Kadın Girişimciler İl Kurulu’nun desteğiyle aile ve iş hayatında başarıyı yakalamış rol modellerin katılımıyla paneller düzenlenerek konuya dikkat çekilecektir. Ayrıca Nafi Güral Vakfı’nın desteği ile aile içi iletişim gibi konularda alanında uzmanlaşmış ünlü isimlerin katılımıyla konferanslar düzenlenecektir.
Oluşturulacak kalıcı internet ağı ile proje kapsamında yapılacak çalışmalar ve kurul üyelerinin çalışmaları sitede yayınlanacaktır. Aile İçi Sevgi İl Kurulu kurumların ve konu ile ilgili çalışan STK’ların çalışmaları ve linkleri bu ortak platformda yer alacaktır. Proje kapsamında yürütülen ailelerin ihtiyaç duyduğu bilgiler, eğitim, seminer, konferans vb. bütün çalışmaların içerikleri sitede yayınlanacaktır. Danışmanlık hizmetinin de verileceği sitede soru-cevap şeklinde ailelerden gelen sorulara konusunda uzmanlar tarafından yanıt verilerek gerekli yönlendirmeler yapılacaktır.
Evlilik Okulu’na başvuran yeni evlenecek çiftler için dikilecek fidanlara çiftlerin adı verilecek, Aile Ormanı oluşturulacaktır.
Proje süresince eğitim, seminer, konferans ve panellerde dağıtılmak üzere eğitim materyalleri hazırlanarak internet sitesinde de yer alması sağlanacaktır.
Proje ortakları personellerinin hizmet içi eğitim faaliyetlerinde, projesinin finansal olarak desteklenmesinde, sosyal ve pozitif katkıları ile projenin sürdürülebilirliğini sağlamada ve projenin duyurulmasında etkin rol oynayacaklardır.
Bu proje ile aile bireylerinin, yaşantılarını geliştirip zenginleştirecek, yaşam boyu değişen rollerine ve gelişim görevlerine uyum sağlayacak, sahip oldukları bireysel ve çevresel kaynakları fark edip bunları aktif olarak kullanabilecek, problemleri önlemelerine ve oluşmuş problemlerine de çözüm üretecek, kendilerine gerekli olacak bilgi, farkındalık ve becerileri kazanacaklardır.
 
1.5.2        Hedef bölgenin belirlenen ihtiyaç ve sorunları
Kütahya ilindeki öğrencileri tehdit eden risklerin belirlenmesi amacıyla 2011 yılında Kütahya genelinde 317 ilköğretim ve 70 ortaöğretim kurumundan seçilen 10 ilköğretim ve 11r ortaöğretim kurumunda çalışma yapılmıştır. Çalışmaya ilköğretim okullarından 3-5-6-7-8. Sınıflar düzeyinde birer şube alınmıştır. 652 kız 622 erkek öğrenci olmak üzere toplam 1274 öğrenci katılmıştır.  Ortaöğretim kurumlarında ise 11 okuldan 9-10-11-12. Sınıflar düzeyinde birer şube alınmıştır. 424 kız 436 erkek öğrenci olmak üzere toplam 860 öğrenci katılmıştır.
Yapılan çalışmada Orta Öğretim kurumlarındaki öğrencilerin,
·         Anne ve babaların kavga etme oranı %11,1, kısmen kavga etme oranı %16,3
·         Yaşadıkları hayattan memnun olmayanların oranı  %17,2, kısmen memnun olanların %29,7
·         Anneleriyle sorunlarını paylaşan öğrencilerin oranı %54,4
·         Babalarıyla sorunlarını paylaşan öğrencilerin oranı %34,4
·         Ailelerin ders başarı durumlarına göre kendilerine sevgi ve ilgi gösterdiğini düşünen öğrencilerin oranı %40,0
·         Öfkelendiklerinde çevrelerine zarar verenlerin oranı %19,3, kısmen zarar verenlerin oranı %30,6
·         Öfkelendiklerinde kendilerine zarar verenlerin oranı %13,8, kısmen zarar verenlerin oranı %20,5
·         Kimseyle paylaşamadıkları sıkıntısı olanların oranı %41,3, kısmen %18,6 olarak saptanmıştır.
İlköğretim kurumlarındaki öğrencilerin (3-5.sınıflar),
 • Kimseyle paylaşamadıkları sıkıntısı olanların oranı %68,1
 • İnternet ve televizyon kullanım oranlarının çok fazla vakitlerini aldıklarını düşünenlerin oranı %48,4
İlköğretim kurumlarındaki öğrencilerin (3-5.sınıflar),
 • Kimseyle sıklıkla ve kısmen paylaşamadıkları sıkıntısı olanların oranı %38,1
 • İnternet ve televizyon kullanım oranlarının kısmen ve sıklıkla çok fazla vakitlerini aldıklarını düşünenlerin oranı %48,4
 
Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Kadın Konuk Evi Müdürlüğünün 21.03.2011 tarihindeki verilerine göre, 218 (mükerrer kayıtlarla birlikte) mağdur olmuş, bakıma ya da korunmaya muhtaç hale gelmiş kadın ve çocukları ile ilgilenilmiştir.
 İl Emniyet Müdürlüğü verilerine göre 2010 yılında aile fertlerine kötü muamele sebebiyle 533 vaka kayıtlara yansımıştır.
2010 yılında Kütahya’da 4005 çift evlenmiş, 876 çift boşanmıştır. Kütahya’da yaşayan evli veya boşanmış kişilerin evlilik ve boşanma ile ilgili görüş, tutum ve davranışlarının belirlenmesi amacıyla 300 evli, 300 boşanmış kişiye uygulanan anket çalışması (2011) sonucunda;
·         Boşanmışlarda anne veya baba ile kayınvalide veya kayınpederin ev bütçesinin yönetiminde en etkili olma ve evlilikte önemli kararları vermede en etkili olma sıklığı evlilere göre daha fazladır.
·         Evlilerin %5,3’ünün ve boşanmışların %63,3’ünün evlilik sürecinde eşine duyduğu güven azalmıştır.
·         Evlilerin %89,6’sı ve eşlerinin %89,4’ü, boşanmışların %80,6’sı ve eşlerinin %39,0’u en çok değer verdiği kişilerin eş veya çocuk olduğunu belirtmişlerdir.
·         Evlilerin %4,7’si ve eşlerinin %5,8’i, en çok değer verdiği kişilerin anne, baba veya kardeş olduğunu belirtirken bu sıklık boşanmışlarda %13,4 ve eşlerinde %39,7 şeklinde evlilere göre oldukça yüksektir.
·         Evliler sağlık bir evlilikte bulunması gereken faktörler arasında en sık %81,7 ile güveni ve %67,7 ile saygıyı belirtirken boşanmışlar da benzer şekilde %79,0 ile güveni ve %68,3 ile saygıyı belirtmişlerdir.
·         Erkekler evliliği sona erdiren faktörler arasında en sık aldatma ve ekonomik yetersizliği belirtirken kadınlar aldatma ve fiziksel şiddeti belirtmişlerdir. Evliliği sona erdiren faktörler arasında erkekler kadınlara göre anne-baba eksenli kalmak, kıskançlık ve bakımsız olmayı daha fazla belirtirken kadınlar erkeklere göre ekonomik yetersizlik, fiziksel şiddet ve sözel şiddeti daha fazla belirtmişlerdir.
·         Boşanmışların evlilere göre eşi tarafından sözel şiddete maruz kalma sıklığının 7,5 kat, fiziksel şiddete maruz kalma sıklığının 7,5 kat, cinsel şiddete maruz kalma sıklığının 40,7 kat ve ekonomik şiddete maruz kalma sıklığının 12,1 kat daha fazla olduğu tespit edilmiştir.
·         Boşanmışların %42,5’i boşanma kararını kendisinin verdiğini, %32,1’i eşi ile birlikte verdiklerini, %30,1’i mücadele edildiği durumda evliliğinin süreceğini, %41,5’i keşke evlenmeseydim şeklinde pişman olduğunu, %14,4’ü keşke ayrılmasaydım şeklinde pişman olduğunu, % 20,7’si eski eşiyle tekrar evlenebileceğini belirtmiştir.
·         Boşanmışların %74,4’ü eski eşine evlilikte yeterli zaman ayırdığını düşünürken %61,1’i eski eşinin evlilikte kendisine yeterli vakit ayırmadığını düşünmektedir. Evlilerin ise %87,0’si eşinin evlilikte kendisine yeterli vakit ayırdığını düşünmektedir.
·         Eşinin kendisine yeterince sevgi sözleri söylediğini düşünenlerin sıklığı evlilerde %76,7 iken boşanmışlarda %31,7’dir.
·         Boşanmışların %35,4’ü eski eşi ile daha çok konuşma imkânları olsaydı ayrılmayabileceğini ve %38,2’si sorunları aşmak için uzman yardımı almaları durumunda ayrılmayabileceklerini ifade etmişlerdir.
·         Boşanmışların %37,2’si evliliğin ilk altı ayı içinde ve %22,5’i evliliğin beşinci yılından sonra evliliğin yürümeyeceği düşüncesinin oluştuğunu belirtmişlerdir. Evliliğin yürümeyeceğine dair ilk düşünceden sonra %32,6’sı boşanma kararı verdiğini ve %22,7’si eşiyle oturup konuştuğunu ifade etmiştir.
Boşanmaların, şiddet oranlarının giderek artması, ailelerin baştan sağlıklı kurulmasının ve buna neden olan durumların önlenmesinin önemini ortaya koymakta, bu noktada eğitim ön plana çıkmaktadır.
İlimizde ailelere danışmanlık yapmak üzere İl Müftülüğü bünyesinde Aile İrşat ve Rehberlik Bürosu, İl Milli Eğitim bünyesinde Rehberlik Araştırma Merkezi bulunmaktadır. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından gerek Alo 183 hattı gerek bireysel başvurularla kadın, çocuk, özürlü ve sosyal hizmet danışmanlığı yapılmaktadır. İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde AÇSAP, Gençlik Danışma Merkezi gibi birimlerde gençlere ve ailelere danışmanlık hizmetleri verilmektedir. Proje kapsamında bu merkezlerin daha etkin ve verimli olmaları, eğitici eğitimi almış personel tarafından gerekli bilgilendirme, eğitim ve yönlendirmelerin yapılması ve merkezlerin kapasitelerinin arttırılarak birbirleri ile koordineli bir şekilde çalışması hedeflenmektedir.
Aile ve toplumu etkileyen sorun alanlarının muhataplarının (aile üyeleri) bilgilendirilmesi, bilinçlendirilmesi ve rehabilitasyonunun sağlanması, aile destek hizmetlerine olan ihtiyacı ortaya koymaktadır. Ailelere götürülecek hizmetlerin koordinasyonunda kurumlar arası ve STK’lar arası işbirliği önem taşımaktadır. İlimizde ailelerin desteklenmesine yönelik çalışan STK’ların sayısı ve etkinliği yetersiz olup hem STK’lar arası hem de STK’lar-Kamu Kuruluşları- Üniversite arasındaki koordinasyon ve işbirliği yetersizdir.  Bu proje ile STK’lar, kamu kuruluşları ve üniversite arasındaki bağlar kuvvetlenecek, ortak akıl politikaları, eğitim, konferans, seminer ve paneller ile projenin sürdürülebilirliği sağlanacak; oluşturulacak internet ağında yapılacak tüm çalışmalar yayınlanacaktır.
Evlilik kararı almak karmaşık bir süreçtir. Eşlerin birbirini tanıması, aralarındaki uyumsuzluklarla baş etme yollarını öğrenmesi, ilişkilerinde sorunlar artış göstermeden önleminin alınması, çiftlerin gelecekteki olası sorunlar için hazırlanması ve bu sorunlar anlamlı duruma gelmeden çözme becerilerinin öğretilmesi, olumsuz sonuçlar yaşanmadan ilişkinin sürmesine ve geliştirilmesine katkı sağlayabilir.
Sürerbiçer F. (2008)’nin Boşanmış Bireylerin Deneyimlerine Göre Evlilik Eğitimi Gereksinimi konulu tez çalışmasında boşanmış kişilerin tamamına yakınının (%98,9) evlilik öncesinde evliliğe ilişkin herhangi bir eğitim almadıklarını ancak %81,5 gibi büyük bir çoğunluğunun, eğitim almış olsalardı sorunlarını daha kolay çözebileceklerini ve tamamına yakınının (%95,7), evlenecek yetişkinlerin evlilik eğitimi almalarının evliliklerine olumlu etki sağlayabileceğini düşündüklerini göstermiştir. Ayrıca evlilik eğitimi programının içeriğinde öncelikle yer alması gerektiği düşünülen konuların; evlenecek çiftlerin birbirlerini tanımalarının önemi, evliliği olumsuz etkileyebilecek alışkanlık, tutum ve davranışlar, evlilikte ailelerle ilişkiler, etkili iletişim becerileri ve çatışma çözüm yöntemleri olduğu belirlenmiştir.
Evlilik Öncesi İlişkileri Geliştirme Eğitim Programları çiftlerin evlendikten sonra oluşabilecek potansiyel problemlerinin farkına varmalarını sağlamaya çalışan; bilgi ve beceri temelli, zaman sınırı olan, eğitici ve önleyici tedavi prosedürüdür. Bu sebeple evlilik öncesi eğitimler önleyici, önlem alıcı çalışmalardır. Evlilik öncesi programların iki temel hedefi vardır; evlilik streslerini önlemek ve boşanma oranlarını azaltmaktır. Bu proje ile ilimizde ilk defa Evlilik Okulu açılarak evlenecek çiftlere evlilik ve aile hayatı,  kişisel hijyen ve üreme sağlığı konularında eğitimler verilerek evliliğe iyi bir başlangıç yapmaları sağlanacaktır.
Ayrıca Evlilik Okulu ve Aile Danışma Merkezleri’nde görev alacak 50 personele iletişim, yetişkin eğitimi gibi konularda eğitici eğitimi verilecektir.
 
 
1.5.3        Hedef grubun(ların) tanımı, seçilme nedenleri ve bu grupların ihtiyaçlarının ve sorunlarının tanımlanması
Proje hedef grubunu Kütahya ilinde ikamet eden aileler oluşturmaktadır. Evlilik işlemleri için Talasemi Merkezi’ne yıllık 3500 civarında başvuru yapılmaktadır. Proje kapsamında açılacak Evlilik Okulu’na evlilik işlemleri için başvuran çiftlerden programın tanıtılması neticesi katılım için gönüllü olanlardan eğitim grupları oluşturulacaktır.
Aile tüm toplumların temel taşıdır. Toplumsal uyumun temelini oluşturan aile yapısının sağlıklı bir şekilde sürdürülmesi, boşanmaların daha aza indirilmesini sağlar. Bu durum hem çiftlerin ruh sağlıklarının korunmasına katkıda bulunacak hem de sağlıklı bir ailede yetişecek çocukların da ruh sağlıklarının korunmasını ve yetişen neslin özgüveni yüksek, mutlu, olumlu kişilik özellikleri sergileyen bireylerden oluşmasını sağlayacaktır. Mutlu ve doyum sağlayan evlilikler çiftlerin ve çocuklarının huzurunu sağladığı gibi toplumun genel huzurunu da sağlayacaktır. Toplumda huzur içinde yasayan bireylerin is yaşamlarında da daha verimli ve başarılı olacakları düşünülmektedir.
Kütahya’da yaşayan evli veya boşanmış kişilerin evlilik ve boşanma ile ilgili görüş, tutum ve davranışlarının belirlenmesi amacıyla 300 evli, 300 boşanmış kişiye uygulanan anket çalışması (2011) sonucunda boşanmışların evlilere göre eşi tarafından sözel şiddete maruz kalma sıklığının 7,5 kat, fiziksel şiddete maruz kalma sıklığının 7,5 kat, cinsel şiddete maruz kalma sıklığının 40,7 kat ve ekonomik şiddete maruz kalma sıklığının 12,1 kat daha fazla olduğu tespit edilmiştir.
2010 yılında Türkiye genelinde 163.749 çift evlenirken, 33.139 çift boşanmıştır. Boşanmaların 11.981’i evliliğin 1-5. yılında görülmektedir. 2011 yılının II. 3 aylık döneminde 169.787 çift evlenmiş, 33 702 çift boşanmıştır (Türkiye İstatistik Kurumu, 2011). 2011 yılının II. üç aylık döneminde meydana gelen boşanmaların % 40,1’i evliliğin ilk 5 yılı içinde, %24,3’ü ise 16 yıl ve daha fazla süre evli olan çiftlerde gerçekleşmiştir. İlimizde ise 2010 yılında 4005 çift evlenmiş, 876 çift boşanmıştır.
Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Kadın Konuk Evi Müdürlüğünün 21.3.2011 tarihindeki verilerine göre, 218 (mükerrer kayıtlarla birlikte) mağdur olmuş, bakıma ya da korunmaya muhtaç hale gelmiş bayan ve çocukları ile ilgilenmiştir.
İl Emniyet Müdürlüğü verilerine göre 2010 yılında aile fertlerine kötü muamele sebebiyle 533 vaka kayıtlara yansımıştır.
Boşanma ve şiddet oranlarındaki artış, aile bireyleri arasındaki sorunların artması ailelerin özellikle de yeni evli çiftlerin desteklenmeye ihtiyacı olduğunu göstermektedir. İlk etapta Merkez İlçe’ de yürütülecek olan proje çalışmaları daha sora diğer ilçelerde yaygınlaştırılacaktır.
 
1.5.4        Projenin hedef grubun(ların) ihtiyaç ve sorunlarının çözümüne sağlayacağı katkı
Bu Proje ile ilimizde yapılacak bilgilendirme be bilinçlendirme faaliyetleri ile aileler ve yeni evlenecek çiftler;
 • Etkili yaşam becerileri geliştirmeleri yoluyla beklenen ve beklenmeyen yaşam olayları karşısında dayanıklılıklarını koruyabilecek,
 • Sağlıklı bir etkileşim ortamının bireyi ve aileyi geliştirici ve zenginleştirici atmosferinden faydalanacaklar,
 • Aile bireyleri arasındaki açık ve net iletişimin aileyi güçlü kılan özelliğinden yararlanabilmeyi öğrenecekler,
 • Yaşamdaki geçiş noktalarını daha az problemli geçirmesini sağlayacak gerekli bilgi ve becerileri kazanacaklar,
 • Evlilik kalitesini zenginleştirecek, aile bağlarını kuvvetlendirecek, sağlıklı bir evlilik ilişkisinin gerektirdiği becerileri kazanacaklardır.
Ayrıca,
·         Aile kurumunun güçlendirilmesini amaçlayan çalışmalarda Sivil Toplum Kuruluşları, Kamu Kurumları ve Üniversite arasındaki bağlar kuvvetlenecek,
·         Aile Danışma Merkezleri’nin kapasitesi arttırılarak aralarındaki işbirliği ve koordinasyon güçlenecektir.
 
1.6     Faaliyetlerin Ayrıntılı Açıklaması
Faaliyet 1: Eğitim verecek personellerin eğitici eğitimi:
Aile İçi Sevgi İl Kurulu temsilcilerinden Kütahya Belediyesi, Dumlupınar Üniversitesi, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Müftülüğü, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Rehberlik Araştırma Merkezi, Kadın Girişimciler İl Kurulu, Halka Eğitim Kültür Sanat ve Dayanışma Derneği personelinden oluşacak 50 kişiye Dumlupınar Üniversitesi ve Zafer Kalkınma Ajansı desteğiyle aile içi iletişim ve yetişkin eğitimi konularında eğitici eğitimi verilecektir. Eğitim sonrası eğiticiler kendi kurumlarındaki personele hizmet içi eğitim vereceklerdir. Ayrıca halka yönelik eğitim faaliyetlerinde aktif rol oynayacaklardır. Personeller il ve ilçe merkezlerinden seçilecektir.
Faaliyet 2:Aile Danışma Merkezlerinin Açılması ve Mevcut Aile Danışma Merkezlerinin Kapasitelerinin Geliştirilmesi
<DIV style="TEXT-ALIG</body> </html></body> </html>