19.06.2017

Kadir Gecesi Mesajı

Sevgili Peygamberimizin (sav) dilinde evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu da cehennemden kurtuluş olarak ifade edilen mübarek Ramazan-ı şerifin son günlerine yaklaşırken 21 Haziran 2017 Çarşamba’yı 22 Haziran 2017 Perşembe’ye bağlayan gece, yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim’in inmeye başladığı Kadir gecesine bir kez daha kavuşmanın sevinç ve mutluluğunu yaşayacağız.

Kadir gecesi, değerini bizzat Kur’an-ı Kerim’den almıştır. Kur’an-ı Kerim, bu geceye müstakil bir sure tahsis ederek, gecenin en güzel biçimde tasvirini yapmıştır.

Zaman ve mekanlar, kendilerinde meydana gelen büyük ve önemli olaylarla değer kazanırlar. Kâinatta meydana gelen en büyük olaylardan birisi de yüce kitabımız Kur’an-ı Kerimin nâzil oluşudur. Kur’an-ı kerim ise yine Kur’an’ın ifadesiyle Kadir Gecesinde nâzil olmuştur. Yüce Allah (c.c.) şöyle buyurmaktadır:

“Doğrusu biz Kur’an’ı Kadir gecesinde indirmişizdir. Kadir Gecesinin ne olduğunu sen bilir misin? Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır. Melekler ve Cebrâil o gecede Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir.” Kadr 97/1-5

Bu gecenin fazîletini anlatmak üzere peygamber efendimiz şöyle buyurmuştur: “Kim kadir gecesini, faziletine inanarak ve alacağı sevabı hesaba katarak, ibadetle ihya edecek olursa geçmiş günahları bağışlanır.”

Evet Kadir gecesi bin aya değer, bir ömre bedel bir gecedir. O, Kur’an gecesidir. Kur’an, kâinatın ezelî bir tercümesidir. Yerde ve gökteki tüm sırların kâşifidir. Ebedî hayatın haritasıdır, pusulasıdır.

Öteler ötesinden gelen, yolumuzu, yönümüzü ve gönlümüzü aydınlatan bir hidayet meşalesi, bir kurtuluş reçetesidir. İslâm’ın özü, ölçüsü, temeli, ruhu, güneşidir. İstikbali açıklayan ilâhi kelamdır.

Emir ve davet kitabıdır. Zikir ve marifet kitabıdır. Bütün manevî ihtiyaçların bulunduğu mukaddes kütüphanedir.

Ramazan ayı ve Kadir gecesini anlamanın, ihya etmenin ve değerlendirmenin yolu, Kur’an-ı Kerim’ in yüce mesajlarını anlamaktan geçer.

Her ayımızın Ramazan ve her gecemizin Kadir gecesi değerinde geçmesi temennisi ile, tüm Kütahya’lı kardeşlerimin Kadir Gecesini tebrik ederim.

 

Hüseyin Hazırlar
Kütahya İl Müftüsü