21.09.2023

Vekil İmam-Hatip ve Vekil Müezzin Kayyım Alımı Duyurusu

İLAN

İlimiz Merkez ve İlçe Müftülüklerine bağlı camilerde görev yapmakta iken çeşitli sebeplerle görevinden geçici olarak ayrılan cami görevlilerinin yerine ihtiyaç duyulduğunda 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 86. Maddesi gereği  açıktan vekil imam hatip ve müezzin kayyım ataması yapmak üzere, Diyanet İşleri Başkanlığı Sınav Yönetmeliği ile Vaizlik, Kur’an Kursu Öğreticiliği, İmam-Hatiplik ve Müezzin-Kayyımlık Kadrolarına Atama ve Bu Kadroların Basamaklarında Yükselme Yönetmeliğinin 11, 13. ve 18. maddelerine göre sözlü sınav yapılacaktır.

SINAVA KATILMAK İSTEYEN ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR:

Vekil İmam-Hatip veya Müezzin-Kayyım kadrosuna açıktan vekil olarak atanacaklarda, atanacağı kadro için asılda aranan şartlara haiz adaylar arasından;

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak,

2- Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 5’inci maddesinin (b) bendinde belirtilen “Ortak Nitelik” şartını taşımak,

3- Vekil İmam-Hatiplik için İmam-Hatip Lisesi veya üstü dini öğrenim mezunu olmak,

4- Vekil Müezzin-Kayyımlık için İmam-Hatip Lisesi veya üstü dini öğrenim mezunu olmak veya lise veya dengi okul mezunu olup hafız olmak,

5- Mezuniyet durumu ile ilişkili 2022 yılı KPSS 122, KPSS 123, KPSS 124 puanlarının birisinden en az 50 (Elli) puana sahip olmak,

6- İmam-Hatip veya Müezzin-Kayyım olarak görev yapmasına mani bir engeli bulunmamak.

BAŞVURU, SINAV, GÖREVLENDİRME İŞLEMLERİ VE DİĞER HUSUSLAR:

1- Başvuru şartlarını taşıyan adaylar bu duyuru sayfasının altında yer alan matbu başvuru dilekçesi, diploma fotokopisi ve 2022 yılı KPSS (DHBT) sonuç belgesi ile 04/10/2023 tarihi mesai bitimine kadar İlimiz Müftülüğüne müracaat edeceklerdir. (Adaylar vekil imam hatip veya vekil müezzin kayyım unvanlarından sadece birisine müracaat edebilir.)

2- Başvuru tarihinin son gününe kadar İlimiz Müftülüğüne ulaşması kaydıyla posta ile müracaatlar kabul edilecektir. Başvuru tarihinden sonra Müftülüğümüze ulaşan müracaatlar geçersiz sayılacaktır ve postadaki gecikmelerden müftülüğümüz sorumlu olmayacaktır.

3- Sınav, 09/10/2023 tarihinde saat 09.30’da başlayacak ve başvuru durumuna göre sınav tamamlanıncaya kadar müteakip günlerde İlimiz Müftülüğünde yapılacaktır. Sınava girecek adayların sınav tarihleri İlimiz Müftülüğü internet adresinden (kutahya.diyanet.gov.tr) ilan edilecek olup adayların sınav tarih ve saatinde belirlenen yerde hazır bulunmaları gerekmektedir.

4- Sözlü sınavından en az 70 puan alanlar başarılı sayılacaktır.

5- Görevlendirmeler, ihtiyaç durumuna göre sözlü sınav sonucu başarılı olan adaylar arasından en yüksek puan alan adaydan başlamak suretiyle başarı sırasına göre yapılacaktır. Puanların eşit olması halinde KPSS (DHBT) puanı yüksek olan tercih edilecektir. Her iki puanı da eşit olması durumunda hafızlık, öğrenim durumu, yaş vb. kriterler göz önünde bulundurulacaktır.

6- Sınav ve görevlendirme süresince İlimiz Müftülüğü internet sitesinde yapılacak tüm duyurular tebligat sayılacaktır.

İlan olunur. (20/09/2023)