29.04.2016

Abdül Mümin ÖZER 1933-1943

   1333 yılında Medresetü'l Kuzat'ı bitirerek Fatih müderrisi olarak göreve başladı.1336 yılında askere gitti. 1337 yılında İstanbul Sahan medresesi Müdür muavinliğine tayin edilip bu görevde iken Mahmut Paşa Mahkeme'i Şeriyyesinde görev yapıp,1338 yılında Kütahya'da Darul Hilafe Müdürü olarak tayin edildi.

   Hilafetin kaldırılmasını müteakip Adalet Bakanlığınca Elbistan hakimliğine tayin edilip,görevi kabul etmemesi üzerine 1933 yılında Kütahya Müftülüğüne tayin edilmiş ve vefatına kadar bu görevi sürdürmüştür.