T.C. Cumhurbaşkanlığı
Diyanet İşleri Başkanlığı

Kütahya Müftülüğü

27.10.2020

Diyanet İşleri Başkanlığı Arapça Hizmet İçi Eğitim Kursu Duyurusu

Diyanet İşleri Başkanlığımızca yürütülen din hizmetlerinin kalitesini yükseltmek, personelimizin mesleki bilgi ve yeterliklerini artırmak, Arapça ile ilgili bilgi ve becerilerini geliştirerek İslami ilimlere ait kaynaklardan doğrudan yararlanabilmelerini sağlamak amacıyla altı ay süreli “Arapça Hizmet İçi Eğitim Programı” hazırlanmıştır. Arapça Hizmet İçi Eğitim Kursunun aşağıda belirtilen kriterler doğrultusunda eğitim merkezlerinin koordinesinde pilot uygulama şeklinde gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

A. KURSA ALINACAK PERSONELDE ARANAN ŞARTLAR

1. Din Hizmetleri sınıfında Kur'an kursu öğreticisi, imam-hatip ve müezzin-kayyım unvanlarında kadrolu/sözleşmeli olarak fiilen çalışıyor olmak,

2. Memuriyette adaylığı kaldırılmış veya 09 Kasım 2020 tarihine kadar kaldırılacak olmak,

3. 4/B sözleşmeli statüde çalışmaya 09 Kasım 2019 tarihinden önce başlamış ve Mesleğe Hazırlık Eğitimine katılmış olmak,

4. Dört yıllık dini yükseköğrenim mezunu olmak,

5. Kurs süresince yurtdışı, askerlik vb. sebeplerle kursa ara verme durumunda olmamak,

6. 01.01.2021 tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak,

7. Uzun süreli hizmet içi eğitim kursiyeri olmamak,

8. İhtisas mezunu olmamak.

B. BAŞVURU İŞLEMLERİ

1. Program kapsamında 40 kadın, 650 erkek personel eğitime alınacaktır.

2. Adaylar, başvurularını DİBBYS'ye (https://dibbys.diyanet.gov.tr) kendi kullanıcı adı ve şifreleri ile girerek, İKYS/Sınav/Sınav İşlemlerim menüsünden 27 Ekim 2020 tarihinden başlayıp 2 Kasım 2020 mesai bitimine kadar yapacaklardır.

3. Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır.

4. Bu duyuruda belirlenen esaslara uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

C. YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ

1. Başvuruların belirlenen kontenjanlar çerçevesinde değerlendirilmesinde mezuniyet yılı esas alınacak, mezuniyet yılı yakın olanlardan başlamak üzere 2020 yılından geriye doğru sıralama yapılacaktır.

2. Aynı şartları taşıyan aday kursiyer sayısı belirlenen kontenjandan fazla olması halinde hizmet yılı fazla olana ve doğum tarihi önce olana öncelik verilecektir.

3. Kurslar kadın ve erkek personel için ayrı ayrı düzenlenecektir.

4. Belirlenen kontenjan ve kriterler çerçevesinde kursa katılmaya hak kazananların hangi eğitim merkezi koordinesinde eğitime katılacakları, açılacak sınıf sayısı, öğretici nitelikleri vb. konularla ilgili iş ve işlemler Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğünce yapılacaktır.

5. Yerleştirme işleminden sonra ve kurs süresince kursiyerlerin eğitim merkezleri arası yer değiştirme talepleri kesinlikle dikkate alınmayacaktır.

D. PROGRAMIN UYGULANIŞI

1. Kurslar Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği çerçevesinde gerçekleştirilecektir.

2. Program uygulama esasları dikkate alınarak haftada 8 saat ve 24 hafta üzerinden planlanacaktır.

3. Kurslar Dini Yüksek İhtisas/Eğitim Merkezlerince çevrim içi uygulamalar üzerinden uzaktan eğitim yoluyla gerçekleştirilecektir.

4. Kurslar sabah 08:00-22:00 saatleri arasında açılacaktır.

5. Kursiyerler, kurs süresince asli görevlerine devam edeceklerdir.

6. Uzaktan eğitim yoluyla düzenlenecek kurslarda kursiyerler, program saatlerinde gerekli teknik (internet, bilgisayar vb.) tedbirleri alarak program saatinde hazır bulunacaklardır.

İlanen duyurulur.