04.02.2021

“ON KITA BİR VATAN İLELEBET İSTİKLÂL” TEMALI RESİM VE KOMPOZİSYON YARIŞMASI

“ON KITA BİR VATAN İLELEBET İSTİKLÂL”

TEMALI RESİM VE KOMPOZİSYON YARIŞMASI

UYGULAMA ESASLARI

 1. Yarışmanın temel amacı İstiklal Marşı ile Mehmet Akif ERSOY’un genç nesiller tarafından daha iyi anlaşılmasını sağlamak; gençlerle iletişim kurmak ve Başkanlık gençlik çalışmalarına ivme kazandırmaktır. Bundan dolayı yarışmanın her aşamasında gençlik koordinatörleri, manevi danışmanlar ile Başkanlık gençlik çalışmalarında görev alan diğer personel aktif olarak yer alacaklardır.
 2. Yarışma, kompozisyon alanında lise öğrencileri arasında, resim alanında ortaokul öğrencileri arasında  “On Kıta Bir Vatan İlelebet İstiklâl” teması ile gerçekleştirilecektir.
 3. Yarışmaya sadece örgün eğitim-öğretime devam eden lise ve ortaokul öğrencileri katılabileceklerdir. Bir öğrenci sadece en fazla bir eser ile katılım sağlayabilecektir.
 4. Son başvuru tarihi 05 Mart 2021 olarak belirlenmiştir. Başvurular ilçe müftülüklerine bireysel olarak, eser teslimi ve başvuru aynı anda olacak şekilde gerçekleştirilecektir.
 5. Yarışma aşamalı olarak ilçe ve il müftülüklerince ilçe birincileri ve il çapında birinci, ikinci ve üçüncü olarak dereceye girenlerin tespit edilmesiyle icra edilecektir.
 6. İlçe müftülükleri 08 Mart 2021 tarihine kadar ilçe birincisini belirleyerek il müftülüklerine bildireceklerdir. Büyükşehir statüsünde olmayan illerde merkez ilçe birincisi il müftülüğünce tespit edilecektir.
 7. İl müftülükleri ise 12 Mart 2021 tarihinde yarışmayı sonuçlandırıp dereceye girenleri internet siteleri üzerinden ilan edeceklerdir. 
 8. Her iki kategori için tek bir değerlendirme komisyonu ilçelerde kaymakamlık, illerde valilik oluru ile oluşturulacaktır.
 9. Komisyonda illerde İl Müftüsü başkanlığında, İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden resim ve kompozisyon alanında iki (2) uzman personel, il müftü yardımcısı veya din hizmetleri şube müdürü veya vaiz ve erkek-kadın il gençlik koordinatörleri olmak üzere toplamda altı (6) kişi yer alacaktır.
 10. İlçelerde ise, İlçe Müftüsü başkanlığında, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden resim ve kompozisyon alanlarında uzman iki (2) personel ve erkek-kadın ilçe gençlik koordinatörleri olmak üzere toplamda beş (5) kişi yer alacaktır. Sınav komisyonu ile ilgili yazışmalar müftülüklerce yapılacaktır.
 11. Yarışma neticesinde ilçelerde resim ve kompozisyon alanlarında ayrı ayrı olmak üzere birinci olan öğrenciler ilçe müftülükleri, illerde resim ve kompozisyon alanlarında ayrı ayrı olmak üzere dereceye giren öğrenciler ise il müftülükleri tarafından ödüllendirilecektir.
 12. İlçelerde resim ve kompozisyon alanlarında ayrı ayrı olmak üzere birinci olan öğrenciler 200 TL, ikinci olan öğrenciler 150 TL ve üçüncü olan öğrenciler de 100 TL ile ödüllendirilecektir.
 13. İllerde resim ve kompozisyon alanlarında ayrı ayrı olmak üzere birinci olan öğrencilere 250 TL, ikinci olan öğrencilere 200 TL ve üçüncü olan öğrencilere de 150 TL ödül verilecektir.
 14. Müftülükler ayrıca imkânları nispetinde yarışmaya katılım sağlayan öğrencileri ödüllendirebileceklerdir.
 15. Yarışmaya katılan eserler iade edilmeyecek, Müftülüklerce bir sonraki yıl Mart ayına kadar muhafaza edilecektir.
 16. Yarışmanın tanıtım ve duyurusu il ve ilçe müftülüklerince yapılacaktır. Başkanlığımızca hazırlanan Ek-3 ve Ek-4’te yer alan afişler müftülüklerin web sayfalarında, sosyal medyada paylaşılacak ve gençlik koordinatörlerince okul idareleri ile irtibata geçilerek okullarda asılması sağlanacaktır. Gerektiğinde diğer tanıtıcı materyaller kullanılacaktır. Ayrıca konu vaazlarda da dile getirilecektir.  Din görevlileri, görevli oldukları cami/Kur’an kursuna en yakın okullardan yüksek katılım sağlanmasına yönelik teşvik edici çalışmalarda bulunacaklardır.  
 17. Yarışmacılar, başvuru ve eser teslimi esnasında öğrenci (ortaokul ve lise) olduğunu belirten belgeyi ve T.C. Kimlik Kartını yanlarında bulunduracaklardır. Ayrıca her bir öğrenci, velisi tarafından imzalanmış “Velisi bulunduğum ……………..’nın Müftülüğünüzce düzenlenen kompozisyon/resim yarışmasına katılmasına, adının ve eserinin Diyanet İşleri Başkanlığı’nca internet ve sosyal medyada yer almasına, eserinin basılarak yayınlanmasına muvafakat ederim” şeklindeki belgeyi Müftülüğe teslim etmek zorundadır.  Eserin teslim alındığına dair belge, yarışmacıya müftülüklerce verilecektir.
 18. Eserlerde siyasi mesajların bulunmaması, ahlak kurallarına uygun oluşu ve bir ticari markanın reklamının yapılmaması vb. hususlara dikkat edilecektir.
 19. Kompozisyon alanında yarışmaya katılan eserlerde;

a) “On Kıta Bir Vatan İlelebet İstiklâl” teması ile bağlantılı ve özgün olması, alıntılar için kaynak gösterilmesi hususlarına dikkat edilecektir.

b) Eserin Türkçe dilbilgisi kurallarına uygun olarak, tercihen elektronik ortamda, times new roman fontuyla, 12 punto ile yazılması istenecek, ancak el yazısı ile yazılmış eserler de yarışmaya kabul edilebilecektir.

c) Eserin yazılı olduğu sayfanın (birden çok sayfa söz konusu olduğunda her sayfanın) sol üstüne öğrencinin adının, soyadının, iletişim bilgilerinin ve öğrencisi olduğu okulun adının yazılması şarttır.

d) Katılımcılar eserlerinin özgün olduğunu, daha önce benzeri bir yarışmaya katılmamış olduğunu kabul etmiş sayılırlar.

e) Değerlendirme komisyonu aşağıdaki kriterlere göre puanlama yapacaktır:

1

Konuyu kompozisyon ile ifade edebilme gücü

20 Puan

2

Duygu ve düşünceyi ifade edebilme gücü

20 Puan

3

Kullandığı dilin akıcılığı

20 Puan

4

Kompozisyonda özgünlük

20 Puan

5

Türkçe dilbilgisi kurallarına uygunluk

20 Puan

 

 1.  Resim alanında yarışmaya katılan eserlerde;

a) Eserlerin başkasına ait, alıntı ve kopya olmaması, “On Kıta Bir Vatan İlelebet İstiklâl” teması ile bağlantılı olmasına dikkat edilecektir.

b) Yarışmacılara malzeme ve teknik serbestliği tanınmıştır. Her türlü resim ve boya malzemesi kullanılabilecektir. Ancak eserlerin sunulacağı resim kâğıtları 35 X 50 boyutlarında olacaktır.

c) Yarışmacılar resim kâğıtlarının arkasına okunaklı bir şekilde, adı soyadı, iletişim bilgileri ve öğrencisi oldukları ortaokulun adını yazacaklardır.

d) Eserlerin zarar görmemesi için resimlerin katlanmadan iki büyük karton arasına yerleştirilerek teslim edilmesi gerekmektedir.

e) Katılımcılar eserlerinin özgün olduğunu, daha önce benzeri bir yarışmaya katılmamış olduğunu kabul etmiş sayılırlar.

f) Değerlendirme komisyonu aşağıdaki kriterlere göre puanlama yapacaktır:

 

1

Konuyu resimde ifade edebilme gücü

20 Puan

2

Duygu ve düşünceyi ifade edebilme gücü

20 Puan

3

Resimde kullandığı tekniğin uygunluğu

20 Puan

4

Resimde özgünlük

20 Puan

5

Resimde görsellik

20 Puan

 

 1. İl Müftülükleri her iki alanda da birinci olan eserleri dijital ortamda gençlik@diyanet.gov.tr adresine göndereceklerdir.
 2. Değerlendirme, rapor ve yarışma aracılığı ile kaç gence ulaşıldığına dair sayısal veriler Ek-2’de yer alan forma uygun olarak il müftülüklerince hazırlanmak suretiyle 19 Mart 2021 tarihine kadar genclik@diyanet.gov.tr adresine gönderilecektir. 

 

DİN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ