06.12.2016

Tarihçe

Kronojik sıralamaya göre Friglerin, İskender imparatorluğunun ve Bizanslıların hakimiyeti altına giren Şaphane 1234 yılında Konya Selçuklularının topraklarına katılmıştır. Daha sonra Germiyanoğullarından Osmanlı Sultanı Yıldırım Beyazıt'a çeyiz olarak devredilmiştir.

    1402 Ankara Savaşı'ndan sonra Germiyanoğullarının eline geçmişse de 1429 yılında tekrar Osmanlı İmparatorluğu topraklarına katılmıştır. Günümüze kadar (bir kaç günlük Yunan işgali hariç) yabancı işgaline uğramamıştır.

    Zamanımızdan 500 yıl kadar önce bugünkü Şap sitesi yerinde yeni Kayran mevkiinde BONCUKTAŞ adıyla kurulmuştur. Evliya Çelebi "Seyahatname"sinde bu köyün Şap sayesinde müreffeh bir hayat sürdüğü yazılıdır.

    Tanzimata kadar "Şaphane-i Amire Müdürlüğü " adı altında doğrudan saraya bağlı olarak idare edilmiştir. Tanzimattan sonra "Bucak" statüsüne kavuşmuştur.

    Cumhuriyet döneminde Bucak olarak gördüğümüz Şaphane 19.06.1987 tarihinde çıkarılan 3392 Sayılı Kanunla ilçe statüsüne kavuşmuş, ilk Kaymakamın 26.04.1988 tarihinde göreve başlamasıyla resme ilçe statüsüne kavuşmuştur.